Våra tjänster

 • Sågning
 • Borrning
 • Wiresågning
 • Rivning
 • Miljörivning
 • Tung rivning
 • Ugnsbilning
 • Injektering
 • Golvslipning
 • Grundförstärkning
 • Rivningsplan med materialinventering
 • Projektering och förstudier​
 • Snöröjning

PP Såg & Borr – DIN totalleverantöR

Som totalentreprenör inom håltagning och rivning kan vi erbjuda helhetslösningar anpassade efter dina specifika behov och önskemål - från projektering till färdigt projekt. Vi använder oss alltid av den senaste tekniken och miljövänliga maskiner. Oavsett vad du vill ha hjälp med är du välkommen att höra av dig till oss för mer information. Med vår långa erfarenhet och breda kunskap kan vi guida dig till rätt lösning för just dina behov. Ta gärna kontakt med oss redan i planeringsfasen för bästa möjliga service!

Sågning

Vi kan hjälpa dig med sågning av bland annat balkonger, dörrar, bjälklag och trapphål - vi utför sågning både på längden, höjden, bredden och tvären. Vi har tillgång till olika typer av golvsågar, väggsågar och handsågar. Våra sågar fungerar i alla möjliga material. 
SagningSagning
Sagning
BorrningBorrning
Borrning

Borrning

Våra kvalificerade håltagare klarar borrning i granit, betong, tegel, trä och sten upp till 800 mm i diameter. ​Alla våra borrmaskiner är högfrekventa och av senaste teknik. 

Wiresågning

Wiresågning används främst vid rivning av grövre byggnadskonstruktioner med omfattande betongmassor, exempelvis skorstenar, kraftiga betongfundament, balkar eller håltagning i kraftverksdammar. Metoden är ett utmärkt alternativ när inte konventionell sågning är möjlig. Wiresågning kräver god kunskap om metod och maskin, därför kan vi erbjuda dig lösningar på de mest omöjliga arbeten. ​
WiresagningWiresagning
Wiresagning
RivningRivning
Rivning

Rivning och miljörivning

PP Såg & Borr har 14 eldrivna fjärrstyrda rivningsrobotar mellan 500 kg och 4.5 ton, från Brokk 50 till Brokk 500. Våra maskiner kan utrustas med bland annat skopa, sax, grip och hammare.

Vid behov kan vi även utföra miljörivning i känsliga miljöer såsom sjukhus eller laboratorium, där stor hänsyn tas till den verksamhet som bedrivs i lokalerna. 

Tung rivning

Vi erbjuder tung demolering med bland annat grävmaskiner med en totalvikt på upp till 32 ton. Större rivnings- och bilningsarbeten utförs i samarbete med vårt dotterbolag Grus- & Byggåtervinning AB. Vi kan även hjälpa er med rivningslov, miljöinventering samt hjälp vid planering av rivningsprojekt.  
Tung rivningTung rivning
Tung rivning
UgnsbilningUgnsbilning
Ugnsbilning

Ugnsbilning

Bilning och rivning av eldfasta konstruktioner i bland annat mesaugnar, gropugnar och pelletsugnar är lite av vår specialitet. Där är en unik kompetens vi besitter, som vi bland annat utför hos våra kunder LKAB i Kiruna, Megamet AB, Macon AB och Calderyds Nordic AB. 

Injektering

Vi utför betongreparationer på alla typer av anläggningskonstruktioner. Att laga betongsprickor är en kostnadseffektiv metod för att underhålla och skapa säkrare betongkonstruktioner. Huvudsakligen används olika typer av polyuretan, epoxi och betong till tätning och sprickförsegling. Metoden kan med fördel användas vid exempelvis badanläggningar, dammreparationer, kallmurar och kulvertar. ​
InjekteringInjektering
Injektering

Golvslipning

Vi utför ytbehandling som preparering, slipning och polering av betonggolv, terrazzo och andra typer av natursten. Vi slipar även bort limrester efter mattrivning. Hiperfloor-metoden som vi erbjuder innefattar slipning, behandling och polering av betonggolv. Metoden är kostnadseffektiv och ger ett underhållssnålt golv med enastående hållbarhet och lyster under hela golvets livslängd.

Grundförstärkning

Vi är auktoriserade för grundförstärkning av Rautaruukki och utför allt från pålning inomhus med Brokk till utomhus med Grävmaskin. Vi erbjuder även betongsprutning vid betongreparationer. 
Skarmavbild 2015 10 05 kl 18 3Skarmavbild 2015 10 05 kl 18 3
Skarmavbild 2015 10 05 kl 18 3

Rivningsplan med materialinventering

Materialinventering av miljöfarliga och hälsoskadliga produkter i byggnader och mark är ett första steg i en miljöanpassad rivning eller ombyggnad. Arbetet täcker allt från fysisk inventering och åtgärdsförslag till kontrollplaner. PP Såg & Borr tar fram rivningsplaner samt genomför kontroll och uppföljning efter kundens önskemål.

Projektering
​och Förstudier

Inför större projekt utför vi utrednings- och förberedelsearbete. Våra förstudier ger er noggranna metodbeskrivningar och ekonomiska kalkyler som underlag för ert planerade projekt.