Projekt

Från Kiruna i norr till Stockholm i söder - vi utför uppdrag över hela Norrland och mellersta Sverige. Med 60 medarbetare på våra verksamhetsorter Gävle, Falun, Bollnäs och Sundsvall samt med ett systerbolag i Kiruna har vi goda möjligheter att ta på oss uppdrag av varierande storlek. Vill du ha referenser inom just din bransch? Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

OMSTÄLLNING AV PAPPERSMASKIN
TILL KARTONGTILLVERKNING


Med en ökad global efterfrågan på att konsumentvaror packas och transporteras på ett ekologiskt och hållbart sätt investerar ett av Sveriges största pappersbruk, som ligger efter norrlandskusten, i en ny kartongfabrik. Eftersom omställningen görs från en befintlig pappersmaskin krävs omfattande håltagnings- och rivningsarbeten. Projekttidplanen är pressad och ska utföras inom loppet av nio månader. Stora delar av arbetet görs under drift, vilket både erfaren personal och en modern och driftsäker maskinpark. Vår bemanning under projekttiden ligger mellan 10-80 personer. 

Projekttid: april 2015 - mars 2016. 
husum paper mill sweden 428x27husum paper mill sweden 428x27
husum paper mill sweden 428x27
Ugnsbilning 1Ugnsbilning 1
Ugnsbilning 1

RIVNING AV ELDFAST TEGEL I PELLETSUGNAR, LKAB


För att LKABs järnmalmspellets ska erhålla sina slutgiltiga egenskaper måste pelletsen sintras i en roterande ugn. I Kiruna och Svappavaara finns 6 st, varav den största är 40 m lång och har en ytterdiameter på 7,5 m. Sintringen innebär att pellets värms upp till 1250 grader och järnmalmspartiklarna smälter ihop. Den roterande ugnen är infodrad med eldfast tegel som byts med jämna mellanrum då det slits av den roterande pelletsen.

Vi har under 20 års tid utfört rivningsarbeten av eldfast tegel i LKABs pellets ugnar i Kiruna och Svappavaara. Vi utför arbeten både under planerade stopp och vid akuta haverier. En container står alltid redo med maskiner för att vara på plats inom 24 timmar då ugnen kylts ner och vi kan starta rivningsarbetet. För att komma åt i de största ugnarna har vi specialtillverkat en Brokk 400. Vårt samarbete med LKAB sker löpande vid planerade underhållsstopp och akuta haverier.

OMBYGGNAD GRÄNBY CENTRUM, UPPSALA


Gränby Centrum byggs om för fler butiker och en modernare design. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ska till år 2020 investera cirka 8 miljarder kronor i området, där Gränby Centrum ska bli en ny stadsdel i Uppsala. I projektet ingår byggnationer av bland annat 8000 nya bostäder, ett nytt handelscentrum och sporthall. Vårt uppdrag var att utföra rivnings- och håltagningsarbeten som i de flesta fall utförs på natten för att inte butiksverksamheten ska störas.

​Projekttid: februari 2015 - juli 2016.
Granby 2Granby 2
Granby 2
Forsmark nuclear power plant 1Forsmark nuclear power plant 1
Forsmark nuclear power plant 1

Modifiering av Strålskyddsvägg, Forsmark


Vid Alstoms generatorbyte på Forsmark 3 krävdes en modifiering av den befintliga strålskyddsväggen som sitter framför generatorn. Strålskyddsväggens funktion är att möjliggöra arbete på generatorn utan att utsätta personal för strålning för turbinen. Strålskyddsväggen är av betong och väger 70 ton.

Vårt uppdrag var att modifiera Strålskyddsväggen så att den passade på den nya generatorn. Efter att väggen lyfts bort transporterades den till en närliggande upplagsplats där den delades i tre delar med hjälp av wiresågning. En ny kvarsittande stålform tillverkades och gjöts fast på väggen som sedan lyfts på plats igen. Arbetet krävde stor precision och noggrannhet av vår personal på grund av den känsliga miljö projektet genomfördes i. 

Projekttid: juli - oktober 2015

Rivning av 800 ton tegel i roterugn, Norge


När Calderys fick uppdraget att byta det eldfasta materialet i roterugnen på TiZirs titanpelletanläggning i Tyssedal i Norge fick PP Såg & Borr förtroendet att ansvara för rivningen. Vårt uppdrag var att under 7 dygn riva ut de 800 ton eldfasta material som är fastgjutet med cement i roterugnen, som är 72 meter lång och har en diameter på 5,8 m. För att klara det tidspressade jobbet krävs det mycket erfaren personal och tillförlitliga maskiner. I det här projektet användes vår Brokk 330 och Brokk 400.

Projekttid: augusti 2015 
Till hemsidan TyssedalTill hemsidan Tyssedal
Till hemsidan Tyssedal
Tyssedal 1 2 Tyssedal 1 2
Tyssedal 1 2
Skarmavbild 2015 10 13 kl 14 5Skarmavbild 2015 10 13 kl 14 5
Skarmavbild 2015 10 13 kl 14 5

Reparationsarbete Orrskärskajen


Efter att ett lastfartyg har kört in i Orrskärskajen där det skulle lastas med virke krävdes omfattande reparationsarbeten som utfördes av NCC Construction. Vårt uppdrag var att såga upp ett nytt område där det nya kajdäcket skulle gjutas samt riva och ta bort betongen. Arbetet var komplicerat eftersom det skulle utföras under full verksamhet som inte fick störas. Inga betongrester fick ramla i vattnet, därför utfördes vissa sågmoment från en flotte.
 
Projekttid: juli 2015

Rivning Forsmarks avloppsverk 


Som en del i Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) projekt att bygga en ny kärnavfallsdepå vid Forsmarks kärnkraftverk behövdes avloppsreningsverket rivas. PP Såg & Borrs uppdrag var att riva, sortera och återställa marken där fastigheten stått. Vårt mobila krossverk användes för att krossa betongresterna och återanvända materialet till fyllnadsmassor. Att återanvända material ligger helt i vår linje med att ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Projekttid: september - december 2015 


DSC 0063DSC 0063
DSC 0063
SlottetSlottet
Slottet

Stockholms slott


Under det pågående arbetet med att renovera fasaden på Stockholms slott samt utföra de återkommande håltagningsarbetena i slottet och på Hovstallarna ställs höga krav på både säkerhet och kvalitet. Inget lämnas åt slumpen då byggnaderna har anor från 1200-talet och innehåller bland annat Livrustkammaren, ett museum där vapen och föremål som ceremonidräkter, hästmunderingar och vagnar sparats under århundraden.

PP Såg & Borr har avtal med Statens Fastighetsverk och har under 10 års tid har utfört håltagningsarbeten på Stockholm slott och Hovstallarna. Ett kvalificerat projekt var i Livrustkammaren då håltagning för ny ventilation. Vårt samarbete inleddes 2005 och vårt uppdrag sker löpande vid behov.

Forsmarks kärnkraftverk


På Forsmarks kärnkraftverk sker ständigt förändringar för att öka säkerheten. Det innebär många olika typer av håltagningar i känslig miljö med höga krav på säkerhet. PP Såg & Borr har avtal med Vattenfall och har dagligen funnits på plats på kärnkraftverket sedan 2008 med både personal och maskiner. 


Forsmark nuclear power plant 11Forsmark nuclear power plant 11
Forsmark nuclear power plant 1