totallösningar inom håltagning och rivning.


Med lång och gedigen erfarenhet utför vi långsiktigt kvalitetsmässiga arbeten med stark miljömedvetenhet. Till vår hjälp har vi ett brett tjänsteutbud och en av branschens modernaste maskinparker. Vi är experter på sågning, borrning, rivning och bilning, för att bara nämna några av våra specialiteter. Ju tuffare förutsättningar, desto bättre. 

Vi utför arbeten på uppdrag av bland annat Stora Enso, Sandvik, Billerud Korsnäs, Forsmarks Kraftgrupp, NCC, Peab och Skanska, LKAB samt andra lokala och rikstäckande aktörer inom bygg och industri. Vårt huvudkontor ligger i Gävle, men vi har också filialer i Falun, Bollnäs och Sundsvall. Vi utför arbeten från Kiruna i norr till Stockholm i söder. Sedan starten 1983 står PP Såg & Borr för Kvalitet, Erfarenhet och Hållbarhet. Med hjälp av vår verksamhetspolicy fastställer vi att vi utför rätt arbete på rätt sätt och i rätt tid. Tack vare det kan vi vara stolta över att alltid utföra högkvalitativa arbeten med stor kundnöjdhet. 

PP Såg & Borr står för Kvalitet, erfarenhet och hållbarhet.

Om ossOm oss
Om oss

Kvalitet

Kvalitet är PP Såg & Borrs starkaste konkurrenskraft. Vi är certifierade enligt produktcertifieringssystemet BF9K, vilket innebär att vi har ett väl fungerande system för verksamhetsstyrning med effektiva rutiner.

erfarenhet1erfarenhet1
erfarenhet

Erfarenhet

Som totalentreprenör med över 30 års erfarenhet av branschen har vi stor kunskap om olika lösningar för olika behov. Ju tuffare desto bättre. 

hallbarhethallbarhet
hallbarhet

Hållbarhet

Vi utför alla våra tjänster med stort miljömässigt ansvarstagande. Tack vare vår BF9K-certifiering står PP Såg & Borr för hållbarhet i alla led, allt ifrån miljöarbete till arbetsmiljö för våra medarbetare.


UTMANANDE UPPDRAG PÅ
SCA ÖSTRAND


Tack vare kompetent personal och kvalitativ utrustning har vi utfört en lyckad specialrivning hos vår kund SCA i Östrand i Timrå. I en av cisternerna finns två parallella sedimenteringsavskiljande väggar. Av okänd anledning hade avståndet mellan väggarna skiljts åt, vilket innebär förlorad produktion.
Uppdraget var akut eftersom att Östrand är beroende av att processen fungerar. Med största möjliga säkerhetsaspekt lyckades vi på sex dygn riva 370 kvadratmeter vägg på en vikt av 170 ton. Stort tack till alla medarbetare och konsulter som såg till att SCA blev mycket nöjda med resultatet!33
3

Brokk 500 till vår maskinpark

En ökad efterfrågan på bilningsarbeten av infodringar i ugnar och rivningsarbeten inomhus har resulterat i att vi nu har utökat vår maskinpark med ytterligare en bilningsrobot, en Brokk 500.
Kapaciteten motsvarar en flera gånger tyngre konventionell grävmaskin. Maskinen kan utrustas med ett flertal olika redskap såsom hydraulhammare, betong- och stålsax, skopa, fräs, gripdon, borrutrustning, etc. Det ger oss möjlighet att utnyttja maskinen maximalt för många skiftande arbetsuppgifter. Hör gärna av dig så berättar vi mer!