totallösningar inom håltagning och rivning


Med lång och gedigen erfarenhet utför vi långsiktigt kvalitetsmässiga arbeten med stark miljömedvetenhet. Till vår hjälp har vi ett brett tjänsteutbud och en av branschens modernaste maskinparker. Vi är experter på sågning, borrning, rivning och bilning, för att bara nämna några av våra specialiteter. Ju tuffare förutsättningar, desto bättre. 

Vi utför arbeten på uppdrag av bland annat Stora Enso, Sandvik, Billerud Korsnäs, Forsmarks Kraftgrupp, NCC, Peab och Skanska, LKAB samt andra lokala och rikstäckande aktörer inom bygg och industri. Vårt huvudkontor ligger i Gävle, men vi har också filialer i Falun, Bollnäs och Sundsvall. Vi utför arbeten från Kiruna i norr till Stockholm i söder. Sedan starten 1983 står PP Såg & Borr för Kvalitet, Erfarenhet och Hållbarhet. Med hjälp av vår verksamhetspolicy fastställer vi att vi utför rätt arbete på rätt sätt och i rätt tid. Tack vare det kan vi vara stolta över att alltid utföra högkvalitativa arbeten med stor kundnöjdhet. 

PP Såg & Borr står för Kvalitet, erfarenhet och hållbarhet

Om ossOm oss
Om oss

Kvalitet

Kvalitet är PP Såg & Borrs starkaste konkurrenskraft. Vi är certifierade enligt  BKMA, tidigare BF9K, sedan år 2012. Det innebär att vi idag har ett inarbetat och väl fungerande system för verksamhetstyrning samt för uppfölning av vårt arbete

erfarenhet1erfarenhet1
erfarenhet

Erfarenhet

Som entreprenör med 40 års erfarenhet av totallösningar i rivningsbranschen har vi stor kunskap av lösningar för olika behov.
Ju tuffare desto bättre. 

hallbarhethallbarhet
hallbarhet

Hållbarhet

Vi utför alla våra tjänster med stort miljömässigt ansvarstagande. Tack vare vår BKMA-certifiering står PP Såg & Borr för hållbarhet i alla led. Det handlar om alltifrån vårt miljöarbete till arbetsmiljön för våra medarbetare.


UTMANANDE UPPDRAG 


Tack vare kompetent personal och kvalitativ utrustning har vi utfört en lyckad specialrivning hos vår kund SCA i Östrand i Timrå. I en av cisternerna finns två parallella sedimenteringsavskiljande väggar. Av okänd anledning hade avståndet mellan väggarna skiljts åt, vilket innebär förlorad produktion.
Uppdraget var akut eftersom att Östrand är beroende av att processen fungerar. Med största möjliga säkerhetsaspekt lyckades vi på sex dygn riva 370 kvadratmeter vägg på en vikt av 170 ton. Stort tack till alla medarbetare och konsulter som såg till att SCA blev mycket nöjda med resultatet!33
3

Brokk 500 till vår maskinpark

En ökad efterfrågan på bilningsarbeten av infodringar i ugnar och rivningsarbeten inomhus har resulterat i att vi har utökat vår maskinpark med ytterligare en bilningsrobot, en Brokk 500.
Kapaciteten motsvarar en flera gånger tyngre konventionell grävmaskin. 
Brokk 500 kan utrustas med ett flertal olika redskap såsom hydraulhammare, betong- och stålsax, skopa, fräs, gripdon, borrutrustning etc. Detta ger oss möjlighet att utnyttja maskinen maximalt för många skiftande arbetsuppgifter. 
Hör gärna av dig så berättar vi mer!