totallösningar inom håltagning och rivning


Med lång och gedigen erfarenhet utför vi långsiktigt kvalitetsmässiga arbeten med stark miljömedvetenhet. Till vår hjälp har vi ett brett tjänsteutbud och en av branschens modernaste maskinparker. Vi är experter på sågning, borrning, rivning och bilning, för att bara nämna några av våra specialiteter. Ju tuffare förutsättningar, desto bättre. 

Vi utför arbeten på uppdrag av bland annat Stora Enso, Sandvik, Billerud Korsnäs, Forsmarks Kraftgrupp, NCC, Peab och Skanska, LKAB samt andra lokala och rikstäckande aktörer inom bygg och industri. Vårt huvudkontor ligger i Gävle, men vi har också filialer i Falun, Bollnäs och Sundsvall. Vi utför arbeten från Kiruna i norr till Stockholm i söder. Sedan starten 1983 står PP Såg & Borr för Kvalitet, Erfarenhet och Hållbarhet. Med hjälp av vår verksamhetspolicy fastställer vi att vi utför rätt arbete på rätt sätt och i rätt tid. Tack vare det kan vi vara stolta över att alltid utföra högkvalitativa arbeten med stor kundnöjdhet. 

PP Såg & Borr står för Kvalitet, erfarenhet och hållbarhet

Om ossOm oss
Om oss

Kvalitet

Kvalitet är PP Såg & Borrs starkaste konkurrenskraft. Vi är certifierade enligt  BKMA, tidigare BF9K, sedan år 2012. Det innebär att vi idag har ett inarbetat och väl fungerande system för verksamhetstyrning samt för uppfölning av vårt arbete

erfarenhet1erfarenhet1
erfarenhet

Erfarenhet

Som entreprenör med 40 års erfarenhet av totallösningar i rivningsbranschen har vi stor kunskap av lösningar för olika behov.
Ju tuffare desto bättre. 

hallbarhethallbarhet
hallbarhet

Hållbarhet

Vi utför alla våra tjänster med stort miljömässigt ansvarstagande. Tack vare vår BKMA-certifiering står PP Såg & Borr för hållbarhet i alla led. Det handlar om alltifrån vårt miljöarbete till arbetsmiljön för våra medarbetare.


PP SÅG OCH BORR 40ÅR


År 2023 firade PP Såg och Borr 40år!

1983 startade Pelle Palmqvist upp den verksamhet som vuxit till en etablerad rivningsaktör med cirka 60 anställda på 4 orter. 

För att fira våra 40 år i branschen samlades företagets medarbetare med respektive för en kväll på Gasklockorna i Gävle.


OMSTÄLLNING TILL En hållbar maskinpark


Vi har under flera år arbetat med att fasa ut våra mindumpers och minilastare som drivits av fossila bränslen. Dessa är idag ersatta med nya eldrivna maskiner. 

Detta ligger i linje med vår kravställning för att värna om miljön i form av minskade CO2-utsläpp men också om våra medarbetares arbetsmiljö.
​​​​​​​

UTMANADE UPPDRAG​​​​​​​Nu har ännu ett lyckat stoppjobb utförts hos LKAB uppe i Kiruna. Tack vare kompetent personal, och kvalitativa maskiner har vi kunna utföra rivnings- och håltagningssarbeten i olika utmanande miljöer.

Uppdraget var ett av våra årliga arbeten åt LKAB, ​​​​​​​tack till alla som medverkat i projektet!