Vi är PP Såg & Borr


Sedan starten 1983 har PP Såg & Borr arbetat med håltagnings- och rivningsentreprenader, ständigt med kunden i fokus. Vår gedigna erfarenhet och moderna utrustning resulterar i högklassiga arbeten enligt dina önskemål. Vårt huvudkontor ligger i Gävle, vi har lokala kontor i Falun, Bollnäs och Sundsvall samt systerbolaget PPSÅAB i Kiruna. Företaget ägs av Pelle Palmqvist och omsätter årligen ca 80 miljoner. Vill du veta mer om oss och vad vi gör - hör gärna av dig!

Vi arbetar utifrån våra kärnvärden kvalitet, erfarenhet och hållbarhet.​​​​​​​
erfarenheterfarenhet
erfarenhet

KVALITET


Kvalitet är PP Såg & Borrs starkaste konkurrenskraft. Vårt kvalitetsarbete präglar allt vi gör, och omfattar inte bara kvaliteten på våra tjänster utan hela vår organisation. Vi ser det som strategiskt viktigt att kvalitets- och utvecklingsarbete är en naturlig och integrerad del av vår dagliga verksamhet.

Vi är certifierade enligt BKMA (tidigare BF9K), ett certifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö anpassat efter byggbranschen. Vi har väl dokumenterade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörutiner som regelbundet granskas av en oberoende part. För dig som kund innebär certifieringen att du alltid kan förvänta dig högklassig kvalitet i alla led.

ERFARENHET


Med 40 års erfarenhet av branschen har vi hunnit testa på det mesta inom håltagning, sågning och rivning. PP Såg & Borr består av ca 50 kompetenta medarbetare som är vår främsta resurs för att lyckas hålla hög kvalitet i våra leveranser. Vi satsar kontinuerligt på utbildning och kompetensutveckling för att vi ska hålla oss uppdaterade inom frågor som miljö, arbetsmiljö och säkerhet. 
hallbarhethallbarhet
hallbarhet

Hållbarhet


För PP Såg & Borr är klimatpåverkan en viktig fråga. Vi jobbar aktivt för att bidra till ett hållbart samhälle genom att säkerställa att vår egen verksamhet bedrivs på ett miljömässigt sätt. I alla våra projekt planerar vi jobben noggrant så att vi alltid använder de miljövänligaste alternativen. Vi tillämpar metoder för att återvinna eller återanvända det rivna materialet genom att krossa rivningsmaterial för återvinning som fyllnadsmaterial. Allt material som inryms i projekten sorteras noga för återvinning eller återanvändning. Rivningsmassor som hanteras direkt på arbetsplatsen kan återanvändas som exempelvis fyllningsmaterial eller förstärkningslager. Vår transportabla återvinningskross och sorteringsverk används för att återvinna berg, sten, asfalt, tegel och betong. När vi återanvänder materialet för uppbyggnad av vägar och planer på plats kan vi minska uttaget ur våra naturtäkter och även på transporterna. Vårt mål är att alla våra rivningsarbeten ska uppnå minst 95 procents återvinningsgrad.

Vår maskinpark är av senaste modell och klassade enligt steg 3B för grävmaskiner och Euro 5 för lastbilar. Det innebär att alla våra maskiner uppfyller buller- och avgaskrav enligt EU:s direktiv, samt bidrar till minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxid och kolväten. Alla våra fordon och maskiner drivs på Preems bränsle av miljöklass 1.

Arbetsplatserna på PP Såg & Borr ska vara trygga, säkra och utvecklande. Alla medarbetare har och tar ansvar för sin egen och andras säkerhet. Förutsättningarna ska vara goda för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt långsiktigt friska medarbetare. All vår personal är yrkesutbildad genom branschföreningen HIB, Håltagningsentreprenörerna inom Byggentreprenörerna.

VISSELBLÅSARTJÄNST


PP Såg & Borr vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet. 

För mer info och för att komma till tjänsten: PP Visselblåsartjänst